Bir Sayfa Seçin

AZAMİ SÜRE SONU SINAVLARI

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerden azami süre sonunda mezun olamayanlara, azami süre sonu ek sınavlarına girme hakkı tanınmıştır. Söz konusu sınavlara girmek için “Azami süre sonu sınavlarına girme şartlarını” taşıyan öğrencilerimizin aşağıdaki tarihlerde http://ogrenciisleri.erzincan.edu.tr/Dosyalar/ISO-9001/Formlar/FR090-AzamiSureSonuSinaviTalebi.pdf adresinden alacakları müracaat formlarını okulumuz mail (saghizmyo_yazi@erzincan.edu.tr) adresine göndererek başvurmalıdır.

 • MÜRACAAT TARİHİ:   31.08.2021 – 03.09.2021
 • 1. SINAV TARİHLERİ : 06.09.2021 – 10.09.2021
 • 2. SINAV TARİHLERİ : 13.09.2021 – 17.09.2021

 AZAMİ SÜRE SONU SINAVLARINA GİRME ŞARTLARI;

 • 2017 ve daha öncesi girişli olmak,
 • Son sınıfa geçip, mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri almış olmak, (Birinci sınıf güz ve bahar dönemi – ikinci sınıf güz ve bahar dönemi)
 • Almış olduğu tüm derslerde derse devam şartını yerine getirmiş olmak (dersten devamsızlıktan kalmamış olmak),

Kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız (devam şartını yerine getirmiş olmak) oldukları bütün dersler için “iki ek sınav hakkı” verilir. Bu sınavlar sonunda;

 • “Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,”
 • “Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı),”
 • “Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”
 • Azami süre sonu sınavları ile ilgili diğer esaslara buradan ulaşabilirsiniz
 • AZAMİ SÜRE SONU SINAVLAR SONRASINDA BAŞARISIZ DERS SAYISINI BEŞE İNDİREMEYEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI SİLİNECEKTİR.