Bir Sayfa Seçin

Evde Hasta Bakımı

BÖLÜM                     SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ
PROGRAM                              EVDE HASTA BAKIMI
PROGRAMIN TANIMI 5. seviye akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Program öğrencisi, 120 kredi ve 100 ders saatini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Eğitim süresi 2 yıl olup, bu sürede toplam 3000-3600 saati kapsamaktadır.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye Evde Hasta Bakımı Programında ön lisans diploması verilir. Ayrıca

1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri, dersleri ve modülleri gösteren belge verilir.

3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde, endüstriyel eğitime dayalı, bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI * Bilgi

Evde Hasta Bakımı Programı, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren öğrencileri Evde Hasta Bakımı programında faaliyet gösteren ilgili sektörlere mesleki eleman olarak kazandırma amacını güden 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

* Beceri

Evde Hasta Bakımı Programı sektörün ihtiyaç duyduğu teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü sağlayabilmektedir.

* Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler

Öğrenciler uygulamalı almış oldukları bilgileri geliştirirken, öğrencilerin bu bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme kabiliyetleri gelişmektedir.

İSTİHDAM ALANLARI Programdan mezun olanlar, hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel   Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı hastalar için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde hasta bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b.  uzman gözetiminde çalışabilirler.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları