Bir Sayfa Seçin

Kütüphaneler

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Yalnızbağ Yerleşkesinde bulunmaktadır. Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının bünyesinde bulunan Merkez Kütüphane tüm öğrenci, akademik ve idari personelin kullanımına açılmıştır. Kütüphanemizde mevcut bulunan tüm kaynaklara Üniversitemiz Web Sayfasındaki Kütüphane Otomasyonundan ya da Kütüphanemiz Web Sayfasındaki katalog tarama  linkinden erişilebilmektedir.

Üniversitemizin Abone Olduğu Veri Tabanları:

Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinler arası elektronik veri tabanıdır. Veri tabanında:  İktisadi ve İdari Bilimler,  Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Tıp, Yer Bilimleri, Ekonomi, Mühendislik ve Teknoloji, Çevre Bilimleri, Malzeme Bilim, Matematik ve Bilgisayar, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Sinir Bilim, Farmakoloji ve Toksikoloji, Fizik ve Sosyal Bilimler alanları ile ilgili makalelere ulaşılabilir.

Erişim Adresi : www.sciencedirect.com

 

İNTERNET KAYNAKLARI
· Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (www.ankos.gen.tr)