Bir Sayfa Seçin

4. Bilgi ve İletişim Standartları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇ KONTROL STANDARTLARI

 

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13: BİLGİ VE İLETİŞİM

13.1. Bilgi ve İletişim
13.2. Müracaat Öneri Şikayet Formu
13.3. Online Bilgi Edinme Başvuru Formu

STANDART 14: RAPORLAMA

14.4. Faaliyet Raporları

STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

15.1. Erzincan Üniversitesi Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi
15.2. Standart Dosya Planı

STANDART 16: HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

16.1. Erzincan Üniversitesi Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi

16.2. Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi