Bir Sayfa Seçin

3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇ KONTROL STANDARTLARI

 

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 

STANDART 7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

7.1. Erzincan Üniversitesi Kontrol Faaliyetleri Prosedürü

STANDART 8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

8.1. Kurumsal Düzeyde İdari Düzenleyici İşlemler

8.1.1. Erzincan Üniversitesi Kurumsal Etik Kurulu Yönergesi

8.1.2. Erzincan Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

8.1.3. Erzincan Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Yönergesi

8.2. Süreç Akışları ve İş Akış Süreçleri

       8.2.1. Özel Kalem

       8.2.2. Yazı İşleri Birimi

       8.2.3. Personel İşleri Birimi

8.2.4. Öğrenci İşleri Birimi

       8.2.5. Mali İşleri Birimi

                 8.2.5.1. Bütçe-Tahakkuk

                              8.2.5.1.1. Maaş İşlemleri

                              8.2.5.1.2. Ek Ders ve Sınav Ücreti İşlemleri

                              8.2.5.1.3. Yolluklar

                              8.2.5.1.4. Personel Kuruma Giriş İşlemleri

                              8.2.5.1.5. Personel Kurumdan Ayrılış İşlemleri

                              8.2.5.1.6. Bütçe Planlama İşlemleri

                8.2.5.2. Taşınır Kayıt Kontrol

                8.2.5.3. Satın Alma

8.4. Formlar

       8.4.1. Standart Formlar

STANDART 9: GÖREVLER AYRILIĞI

9.1. Süreç Sorumluları Formu

STANDART 10: HİYERARŞİK KONTROLLER

10.1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hiyerarşik Kontrol

STANDART 11: FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

11.1. Birim Rotasyon Planı
11.2. İkiz Görevlendirme Listesi
11.3. Görev Devri Rapor Formu

         11.3.1. Görev Devreden Formu

         11.3.2. Görev Devralan Formu

STANDART 12: BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

12.1.Erzincan Üniversitesi Bilgisayar Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
12.2. Kullanım Kılavuzları

12.2.1. Kesenek Bilgi Sistemi

         12.2.2. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

12.2.3. Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

         12.2.4. Ek Ders Ücreti Ödemeleri

12.2.5. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)

12.2.6. Hizmet Takip Projesi (HİTAP)

         12.2.7. Öğrenci İşleri Otomasyonu