Bir Sayfa Seçin

2. Risk Değerlendirme Standartları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇ KONTROL STANDARTLARI

 

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

STANDART 5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

5.1. Stratejik Plan

5.1.1. Erzincan Üniversitesi Beş Yıllık Plan

5.1.2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Beş Yıllık Plan

5.2. Performans Programları

5.2.1. Erzincan Üniversitesi Performans Programı

5.2.2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Performans Programı

5.3. Birim Performans Hedefleri
5.4. İş Planları

STANDART 6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Erzincan Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
6.2. Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
6.3. Risk Önleme Eylem Planı