Bir Sayfa Seçin

1. Kontrol Ortamı Standartları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇ KONTROL STANDARTLARI

 

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1: ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

1.1 Ulusal Etik Mevzuat Listesi
1.2 Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
1.3 Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
1.4 İdari Düzenlemeler

       1.4.1 Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

       1.4.2 Kamu Görevlileri Etik  Sözleşmesi

STANDART 2: MİSYON-VİZYON, ORGANİZASYON ŞEMASI, GÖREVLER

2.1 Misyon-Vizyon

       2.1.1 Erzincan Üniversitesi Misyon-Vizyon

       2.1.2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Misyon-Vizyon

2.2 Organizasyon Şeması

       2.2.1 Erzincan Üniversitesi Organizasyon Şeması

       2.2.2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması

2.3 Görev-Yetki ve Sorumluluk Formları

       2.3.1 Akademik Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları

2.3.2 Kurullar

       2.3.3 İdari Hizmet Birimleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

       2.3.4 Akademik Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları

       2.3.5 İdari Personel Görev Yetki ve Sorumlulukları

2.4 Personel Listesi
2.5 Görev Dağılım Çizelgeleri
2.6 Hassas Görevler Broşürü
2.7 Hassas Görevler Listesi
2.8 Hizmet Envanteri ve Standartları

STANDART 3: PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

3.1 İdari Personel Performans Değerlendirme Uygulama Usul ve Esasları
3.2 Hizmetiçi Eğitim Yönergesi

STANDART 4: YETKİ DEVRİ

4.1 İmza Yetkisi Yönergesi
4.2 Standart Yetki – İmza Devri Formları

       4.2.1 Yetki Devri Formu

       4.2.2 İmza Devri Formu