Bir Sayfa Seçin

Staj İşlemleri

Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi

Staj müracaat tarihleri 29 Mayıs 2020 tarihine kadar olup KESİNLİKLE UZATILMAYACAKTIR.

20 İş Günlü Staj

Staj Başlangıç Tarihi : 13.07.2020

Staj Bitiş Tarihi : 13.08.2020

Staj Rapor Dosyası staj bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim edilmek zorundadır.

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN TAKİP EDECEĞİ İŞLEMLER

2019 – 2020 Akademik yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlaya bilmeleri için;

Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

Yapılacak işlemleriniz sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

1. Staj Müracaat Formu doldurulup iş yerine onaylattırıldıktan sonra Program Koordinatörüne imzalattırılacak,

2. Form 7’ye Fotoğraf yapıştırarak, Müdür Yardımcılarına imza ve Okul Sekreterliğine Mühürlettiriniz,

3. Zorunlu Staj Formunu ilgili yerlere gerekli bilgileri doldurduktan sonra 4 adet çıktı alarak fotoğraf yapıştırıp gerekli imzaları tamamlayınız,

4. Stajyer Öğrenci Özgeçmiş belgenizi doldurarak

Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

  • Öğrenciler; stajlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır.
  • Staj takvimi dışında staj yapılmayacaktır.
  • Yaz okulu ile birlikte stajın yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

1.ZORUNLU STAJ FORMU-3 NÜHSA

2.STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ

3.İlgili-Makama-Sigorta-Hakkında

4.STAJ SÖZLEŞMESİ

5.ÖZGEÇMİŞ

6.İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BELGESİ İSTEYEN KURUMLAR İÇİN

7.YAZ STAJI OLDUĞUNA DAİR BELGE İSTEYEN KURUMLAR İÇİN

8.YAZ STAJI KURALLARI

9.DOSYA TESLİM DİLEKÇESİ

10.DEVAM ÇİZELGESİ

11.PUAN DEĞERLENDİRME

12.Sağlık-Hizmetleri-MYO-Staj-Dosyası

13.FORMA DÜZENİ