Bir Sayfa Seçin

Optisyenlik Programı

Akademik Personel

Ünvan – Ad Soyad: Doç. Dr. Sibel DOĞAN
Ana Bilim Dalı: Optisyenlik Programı
Telefon / Dahili:  (0446) 224 2045 – 19014
E-Posta sibel.dogan@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Ünvan – Ad Soyad: Öğr. Gör. Abdulvahap YILMAZ
Ana Bilim Dalı:  Optisyenlik Programı
Telefon / Dahili:  (0446) 224 2045 /
E-Posta abdulvahap.yilmaz@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş
Ünvan – Ad Soyad: Öğr. Gör. Serap YILDIRIM
Ana Bilim Dalı:  Optisyenlik Programı
Telefon / Dahili:  (0446) 224 2045 -19010
E-Posta serap.yildirim@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş

1.     OPTİSYENLİK PROGRAMI

Programda 1 Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 3 akademik personel bulunmaktadır. Programımızda modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeyi planlamaktayız.

Optisyenlik Programı mezunları; “5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun” esaslarına göre “Optisyen” unvanı Optik Mağazası açabilirler. Kanunun ilgili maddesi hükümlerine göre özel veya tüzel şahıslara ait optik mağazalarında sorumlu mesul müdür veya optisyen olarak çalışabilirler. Hastanelerin göz polikliniklerinde teknisyen olarak görev alabilirler. Bunun yanı sıra gözlük camı ve çerçevesi imal eden ya da bunları ithal eden firma ya da fabrikalarda çalışabilirler.

2.     EĞİTİMİN TÜRÜ VE HEDEFLERİ

Tam Zamanlı 1. Öğretim

3.     KAZANILAN DERECE

Ön lisans derecesi. Anestezi programında ön lisans derecesi almak için öğrencinin 120 AKTS ‘yi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Optisyenlik Teknikeri unvanı verilir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

4.     KAYIT KABUL KOŞULLARI

Optisyenlik programına; “TYT” puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

5.     İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler “Optisyenlik” derecesine sahip olurlar. Her geçen gün gereksinimin arttığı Optisyenlik Ön Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler.

* Göz Hastaneleri

* Cam üretim fabrikalarında

* Cam / Gözlük toptancılıkta

* Optik Mağazalarında

* Özel Hastaneler

* Poliklinikler, klinikler

* Sağlık Ocakları

* Özel muayenehane hekimliklerinde

* Meslek derneklerinde

* Medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde

6.     MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7.     ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrencilerden daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıranlar ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

8.     PROGRAM PROFİLİ

Programın amacı; Optik müesseselerinde, cam üretim fabrikalarında ve göz klinik hastanelerinde optisyenlik hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların göz rahatsızlıklarından, göz kusurlarından, cam hakkında bilgi sahibi olabilmen; müşterilere mağazaya girdikleri andan gözlüğün teslimatına kadar bütün işlemleri yapabilen; gözlük ile herhangi bir sıkıntıyı çözümleyebilen; cam kesme, tamir gibi işlemleri yapabilen; göz sağlık teknikleri hakkında bilgi sahibi olup bunları kullanabilen profesyonel optisyen yetiştirmektir.

Optisyenlik Programı, teorik bilgilerin yanında uygulamalara da ağırlık vermektedir. Uygun olan dersler, uygulama tabanlı öğretimle yürütülür ve öğrencinin mesleki uygulama, inceleme, değerlendirme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

9.     PROGRAM YETKİLİLERİ

Bölüm / Program Başkanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O.-Tıbbi Hizmetler ve Tek. Bölümü/ Optisyenilk Programı
 (0446) 224 2045 – 19014

10.ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler.

11.YETERLİLİK KOŞULLARI VE TANINMASI

Öğrencilerin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve  genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

12.PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

Mesleki iletişim becerisini geliştirme

Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanma

Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak

Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanma

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanma

Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma

Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma

Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

Entellektüel düzeye katkı sağlama