Bir Sayfa Seçin

Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Erhan ZEYTUN
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim ÖZTÜRKDr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞDU
ÜyeÜye
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BULUTDr. Öğr. Üyesi İbrahim KARAKURT
ÜyeÜye
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞANDursun AKSU
Üye(Raportör)