Bir Sayfa Seçin

Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Erhan ZEYTUN
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞDU
Üye Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BULUT Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KARAKURT
Üye Üye
Dr. Öğr. Üyesi Müjgan ELVEREN Dursun AKSU
Üye (Raportör)