Bir Sayfa Seçin

Eczane Hizmetleri

TANIM

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER

Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunar, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletir,

Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirir,

Eczacıdan iş talimatı alır, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler alır,

İlaç/İtriyat/Kozmetik Müstehzar/Medikal Malzeme eksiklerini tespit eder, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlar, vitrin düzenlemesi yapar.

Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar,

Her akşam eczane kapanırken “Nöbetçi Eczane” bilgisini eczanenin vatandaşlara görünen bölümünde ilan eder,

Eczaneye gelen müşteriyi karşılar, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olur,

Eczanenin laboratuar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapar.

Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlar, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra banko üzerine çıkartılmasını sağlar,

İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olur,

Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol eder, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak Eczacı ile birlikte belirler,

Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olur,

Eczaneye ait her türlü faturayı keser, eczane iş ve işlemleri ile ilgili bilgisayar programını ve POS cihazını kullanır,

Eczanede çalışan yardımcı elemanlar arasında iş bölümü yapar ,

Provizyon sistemine reçetelerin kaydını yapar.

Reçeteyi kayıt defterine kaydeder.

Takip edilmesi gereken ilaçlarla ilgili reçetelerin kaydını tutar.

Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler.

Eczanenin temizlik, düzen ve intizamından sorumludur.

Meslekle ilgili toplantı, seminer ve mesleki geliştirme eğitimlerine katılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Eczane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;

Kimya ve biyoloji alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı

Sorumluluğunu bilen,

Dikkatli, tertipli ve düzenli,

Sözel iletişim kurma becerisine sahip,

Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczane Hizmetleri Teknikerleri genellikle eczanelerde, devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerinde ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temizdir. İlaçların yapısında bulunan kimyasal maddelerden kaynaklanan koku vardır. Eczanelerde görev yaparken insanlarla sürekli etkileşim halindedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara ön lisans diploması ve “Eczane Hizmetleri Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Kamu ve özel eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilirler. Ülkemizde bulunan yaklaşık 24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında (kamu ve özel hastane eczaneleri, ilaç ve sağlık ürünleri dağıtım kanalları, ilaç fabrikaları vb) çalışma olanağı olan iş yerlerinde eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilir.

MESLEKTE İLERLEME

Eczane Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Kimya ve Kimya Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.