ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇ KONTROL STANDARTLARI

 

5. İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

17.1. Erzincan Üniversitesi İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme Yönergesi
17.2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme Gözden Geçirme ve Değerlendirme

STANDART 18: İÇ DENETİM

18.1. Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu