Staj müracaat tarihleri 02 Mayıs 2018 tarihine kadar olup KESİNLİKLE UZATILMAYACAKTIR.

20 İş Günlü Staj

Staj Başlangıç Tarihi : 04.06.2018

Staj Bitiş Tarihi : 03.07.2018

Staj Rapor Dosyası staj bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim edilmek zorundadır.

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN TAKİP EDECEĞİ İŞLEMLER

2017–2018 Akademik yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlaya bilmeleri için;

Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

Yapılacak işlemleriniz sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

1. Staj Müracaat Formu doldurulup işyerine onaylattırıldıktan sonra Program Koordinatörüne imzalattırılacak,

2. Form 7’ye Fotoğraf yapıştırarak, Müdür Yardımcılarına imza ve Okul Sekreterliğine Mühürlettiriniz,

3. Zorunlu Staj Formunu ilgili yerlere gerekli bilgileri doldurduktan sonra 4 adet çıktı alarak fotoğraf yapıştırıp gerekli imzaları tamamlayınız,

4. Stajyer Öğrenci Özgeçmiş belgenizi doldurarak

Tüm evraklarınızla birlikte imza ve mühür işlemlerinden sonra TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte staj bürosuna teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

  • Öğrenciler; stajlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır.
  • Staj takvimi dışında staj yapılmayacaktır.
  • Yaz okulu ile birlikte stajın yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

1.        Staj Müracaat Dilekçesi

2.        STAJ DiLEKÇESi

3.        STAJYER ÖĞRENCi ÖZGEÇMiŞ BELGESi

4.        STAJYER DEVAM ÇİZELGESİ

5.       Form No 7

6.        Zorunlu Staj Formu (3 nüsha)

7.        Sigorta Hakkında

8.        Yaz Stajı Kuralları

9.        Staj Sözleşmesi

10.      Sağlık Hizmetleri MYO Staj Dosyası

Not: Staj Dosyasındaki Öğrenci Çalışma Raporu 20 Sayfa Olarak Çıkarılacaktır