Bir Sayfa Seçin

ADEK Kurulu

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Serap UZUNER YURT

Üye       : Tüm Bölüm Başkanları

Üye        : Yüksekokul Sekreteri Güner YILDIRIM