Bir Sayfa Seçin

İdari Kadro

  Ünvanı/Adı Soyadı Yüksekokul Sekreteri Güner YILDIRIM
Görevi Yüksekokul Sekreteri
Telefon 15052
  Ünvanı/Adı Soyadı Sekreter Ramazan ADIGÜZEL
Görevi Özel Kalem/Bölüm Sekreteri
Telefon 15055
  Ünvanı/Adı Soyadı  Memur Ebru ATAŞ
Görevi  Öğrenci İşleri 
Telefon 15069
  Ünvanı/Adı Soyadı  Bilgisayar İşletmeni Pınar GÜR YILMAZ
Görevi  Personel İşleri/Yazı İşleri
Telefon  15065
  Ünvanı/Adı Soyadı Memur Okan TUNAY
Görevi Öğrenci İşleri
Telefon 15069
  Ünvanı/Adı Soyadı Memur Cihan DEMİR
Görevi Mali İşler
Telefon 15054