Doç. Dr. Erhan ZEYTUN
Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İsmet ULUSU
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KURNUÇ SEYHAN
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şakir AYBAR
Üye

Öğr. Gör. Fatih AYDOĞDU
Üye

Güner YILDIRIM
Raportör