Dr. Öğr. Üyesi Erhan ZEYTUN
Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İsmet ULUSU
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KURNUÇ SEYHAN
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şakir AYBAR
Üye

Öğr. Gör. Ayşegül AYDIN
Üye

Güner YILDIRIM
Raportör